U ovom članku čemo objasniti kako očistiti karburator u 16 koraka. Čiščenje je prikazano na jednom modelu skutera no upute su vrlo slične za sve skutere, važno je samo pratiti redosljed rastavljanja.

Tekst i slike: Marko Šencaj

1. Skinite poklopac filtera za zrak.

2. Odstranite vijke koji drže kučište filtera.

3. Kad ste to napravili kučište filtera je još spojeno sa karburatorom. Odvinite stezni vijak i izvadite kučište filtera van.

4. Izvadite cijevćicu za dotok 2T ulja.

5. Odvinite stezni vijak koji spaja karburator sa usisnom granom.

6. Izvadite cijevćicu za dotok benzina.

7. Odvinite dva vijka koji drže čok, te vrlo pažljivo izvadite čok iz karburatora.

8. Odvinite vijak koji drži gas sajlu.

9. Zatim vrlo pažlivo izvadite gas sajlu i iglu gasa.

10. Ispustite preostali benzin iz karburatora tako da odvinete vijak koji je prikazan na slici.

11. Sada slijedi vađenje plovka. Da bi se plovak izvadio van potrebno je odstraniti vijke koji ga drže na karburatoru.

12. Pažljivo odstranite tri sapnice koje su prikazane na slici.

13. Kada odstranjujete vijak za mješavinu najprije ga zategnite do kraja brojeći koliko ste okretaja odvijačem napravili, tako da ga kasnije vratite u isti položaj.

14. Izvadite vijak za prazni hod.

15. Kad ste sve to napravili, karburator je za čiščenje. Za čiščenje koristite posebnu tekučinu za čiščenje karburatora, ali možete se poslužiti benzinom i zrakom iz kompresora.

16. Sa svih sapnica očistite nečistoću. Za čiščenje rupa u karburatoru NEMOJTE koristiti nikakve oštre predmete poput žice, itd., jer tako vrlo lako možete oštetiti karburator.