Iako intervencijom na na ispušnom sustavu možemo utjecati na snagu, okretni moment i broj okretaja, loš odabir može sve pokvariti. Sustav pražnjenja 2T motora ima određene sličnosti, ali bitne razlike u usporedbi s istim sustavom 4T motora.

Ispušni sustav 2T motora

Sustav pražnjenja 2T motora ima određene sličnosti, ali bitne razlike u usporedbi s istim sustavom 4T motora. O značenju ispušnog sustava 2T motora postoje oprečna mišljenja, u rasponu od objektivnog do mistificirajučeg značaja. Riješenje ispušnog sustava 2T motora nije otkriveno danas ili jučer, već davno, još dalekih 50-tih godina. Od tada egzistira bez radikalnih ili senzacijonalnih promjena, te je u stvari tehnički vrlo jednostavan element. Jednostavan, ali i bitan, tako da svaka elaboracija tog sustava (promjena osnovnih karakteristika, dimenzija i sl.) ili njegova zamjena mora biti promišljena. Konkretno, ako želimo intervenirati na sustavu ili ga zamjeniti bez obzira na upute i deklaracije proizvođača o njihovom proizvodu, vrlo je važno savjetovati se sa iskusnim ekspertima (Coky,Niksa,RoMzl) koji se bave dvotaktnim motorima. Sve ostalo vodi u financijski promašaj, rasipanje goriva i ekološkom onečišćenju – jednom riječju, potpuni neuspijeh! Zašto je tako? Iako je ispušni sustav lako prepoznatljiv, on nije nužno i svugdje jednakog izgleda. Vanjske i unutarnje dimenzije mogu biti potpuno različite, a one su zapravo "plašt". Tako sustav kreira "ono nešto iznutra" što je bitno za rad 2T motora. To "nešto" su valovi, titraji ili rezonanca ispušnih, sagorjelih plinova u podkomori, u ispušnom sustavu.

Dimenzije ispušnog sustava 2T motora su strogo ograničavajuči faktor, a taj faktor propisuju parametri motora od kojih su najvažniji: zapremina motora, stupanj kompresije, sustav i kapacitet usisa, konstrukcija cilindra, odnosno ispušnog kanala (veličina i kut otvaranja i zatvaranja), te prijenosni odnos (motor – mijenjač)

Ako uzmemo za primjer da su parametri motora nepromjenjivi, zamjenom različitih ispušnih sustava, ili intervencijom na jednom možemo utjecati na snagu motora, zakretni moment, i broj okretaja motora. Intervenirati možemo u smislu povečanja ili smanjenja kapaciteta, produženjem ili skračenjem ekspanzione komore, odnosno ispušne cijevi, te promjenom njena promjera. To se, dakako, može isprobati samo na probnom stolu poštujuči osnovni "master" model sustava.

Kako funkcionira ekspanzioni ispušni sistem?

Sl.1.) Ispušni kanal se otvara i titraji ispušnog tlaka sagorijelih plinova ispunjavaju ispušnu cijev.
Sl.2.) Titraj ili val nastavlja ispunjavati sustav prema kraju, dok počinje faza prelijeva smijese goriva.
Sl.3.) Pozitivni titraj širi se unutar ekspanzione posude (koničnog dijela ispuha) dok nesagorijela smijesa također napušta cilindar.
Sl.4.) Pozitivni val odbija se od stražnjeg konusa (dok samo manji dio napušta sustav i odlazi u atmosferu), te se vrača prema cilindru ne dopuštajući nesagorijeloj smjesi da izađe.
Sl.5.) Ispušni kanal zatvara klip, a pritisak sagorijelih plinova još djeluje prema cilindru dok dio napušta sustav.

Proces se brzo ponavlja – ekspanziona komora ili podkomora se sa stražnje strane prazni, dok s prednje zadržava nesagorijelu smijesu. Brzina izmjene pozitivnih i negativnih valova zavisna je o režimu rada motora, odnosno njegovom broju okretaja. Tako ovaj jednostavan sustav djeluje trojako: prazni cilindar, ne dozvoljava gubitke i prigušuje zvuk.

Tipičan ispušni sustav s ekspanzionom komorom shematski prikazan izgleda kao konična izlazna cijev koja ulazi u cilindrični središnji dio s koničnim nastavcima i nastavlja se tankom izlaznom cijevi s prigušivačem. Ova struktura može biti izvedena u nizu člankastih koničnih elemenata serijski spojenih (varenjem) u nizu, no temeljni princip fukcije ostaje isti.

Ispušni je sustav 2T motora, kao što smo vidjeli, monolitan, pa je jednostavno pravilo “koliko cilindara, toliko ispušnih sustava”. Iako je sustav jednostavan, vrlo je efikasan, a dobro znamo staru poslovicu – efikasno i jednostavno je genijalno!

Tekst obradio: Nikola Purgar