1978. je osnovano poduzeće Nitrous Oxide Inc. NOS je danas najveći svjetski proizvođač uređaja za didušik-oksid. NOS-sistemi se mogu ugraditi u gotovo svaki tip motora za motocikle, automobile ili čamce. Poduzeće NX Express je novi konkurent na tržištu.

Kod današnjih sistema se tekući N2O ubrizgava zajedno s normalnim gorivom. Budući da N2O brzo hlapi, mješavina zraka i goriva se hladi. Na taj način se povećava gustoća mješavine a volumen se smanjuje, tako da u cilindre ulazi veća količina mješavine, što povećava snagu serijskog motora za 20% do 30%. N2O je bezbojni plin, ne gori i nije otrovan. Sastoji se od jednog atoma kisika i dva atoma dušika. Pri 300°C se molekula plina raspada na sastavne atome. Atomi kisika koji su se na taj način oslobodili uzrokuje osiromašenje mješavine, što omogućava ubrizgavanje veće količine goriva bez da se odnos količine zraka i goriva poremeti (na 1 kg goriva dolazi 14,8 kg kisika. Pri tom je odnosu mješavina najeksplozivnija). Oslobođeni dušik smanjuje pritisak u prostoru za izgaranje i spriječava kliktanje motora.

Budući da se NOS-sistem koristi samo pri visokim okretajima, trajnost jednog dobrog motora s kvalitetnim prstenovima i brtvama nije ugrožena. Kod friziranih motora može se očekivati povećanje snage za više od 30%. Ugradnja ovog sistema je moguća i kod motora s turbopunjačem ili kompresorom. Turbo-rupa nestaje, maksimalna snaga i okretni moment se povećavaju. Na taj se način korištenjem NOS-sistema okretni moment u trenutku povećava za oko 100 Nm. Sistem se aktivira pri punom gasu dodatnim prekidačem montiranim na leptiru gasa.

Ugradnja NOS-sistema je moguća i bez većih zahvata na motoru. Sistem za paljanje i ubrizgavanje ne moraju biti posebno podešeni. Aktiviranjem NOS-sistema se ubrizgava dodatna količina goriva kroz NOS-brizgaljku. Sistem se može aktivirati bez problema već od 3000 o/min. Potrošnja goriva se povećava otprilike za onoliko koliko se poveća i snaga motora. Plin se nalazi pod pritiskom od otprilike 60 bar.

Boca didušik-oksida može biti montirana na bilo kojem mjestu u automobilu, ali pritom se mora paziti da bude okrenuta u smjeru vožnje, kako prilikom ubrzanja plin ne bi bio potisnut prema ventilu. Na sve su NOS-boce montirani sigurnosni ventili protiv prevelikog pritiska i mehaničkog oštećenja. Jedna boca je ovisno o dobivenoj snazi i ugrađenoj brizgaljki dovoljna za 8-10 utrka na četvrtini milje. Budući da N2O spada u omamljujuće plinove.

Za ugradnju je u najvećem broju slučajeva potrebno između 10 i 16 sati rada. Prednosti NOS-sistema su značajne: da bi se povećala snaga motora dovoljno je stisnuti tipku, a troškovi ugradnje iznose manje od pola u usporedbi s klasičnim tuningom motora, ili pak može biti samo nadopuna standardnom tuningu. Kod nekih motora moguće je ostvariti povećanje motora od oko 100%. U tom su slučaju nužne neke preinake na samom motoru. Kod takvog tuninga potrebno je, ovisno o tipu motora, ugraditi lijevane klipove, jače brtve glave motora, modificirati paljenje, ugraditi posebne pumpe za gorivo i koristiti visokooktansko gorivo. Budući da se izgaranje kod korištenja N2O odvija mnogo brže, potrebno je i smanjiti kut paljenja za oko 2° do 4°. Ako motor dobije previše N2O i premalo benzina, smjesa postaje presiromašna, a motor se pregrijava. U ekstremnim slučajevima mogu pregoriti svjećice i klipovi.
U jedan dobro podešeni motor moguće je uštrcavati N2O sve dok se boca ne isprazni, bez štetnih posljedica za motor. Pravilan odnos N2O i benzina je od ključan za dugi vijek motora. Stoga je podešavanje potrebno povjeriti stručnjaku. Kod motora s turbopunjačem ili s ubrizgavanjem dovoljna je u pravilu jedna fogger-brizgaljka, koja se montira u traku za usis. Kod motora s rasplinjačem potrebna je ugradnja posebnih pločica s brizgaljkama, koje se ugrađuju između rasplinjača i usisnog kolektora. Uskoro bi na tržište stići i prvi NOS-sistemi za diesel-motore.

Tekst i slike poslao: Speedy