Kao vrlo važan element u zaštiti vozača prilikom pada, odlučio sam vam prenijeti ispitivanje nekoliko najpopularnijih (i ujedno top) modela protektora za leda. Ispitivanje je bilo vrlo opširno, pa krenimo redom.

Protektori za zglobove, koji se već duže upotrebljavaju u Moto-Crosu su ispitani po CE normi EN1621-1. Za leđne protektore postoji samo predložak prEN1621-2, po kojem je rađen ovaj test. On sadrži niz podataka koje protektori moraju ispuniti da bi zadovoljili ovu normu. Za proizvođače je vrlo teško naći kompromis između sigurnosti i udobnosti.

Po pravilima koje postavlja Europska udruga za normiranje proizvoda (pridruženi su joj osim puno zemalja i Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Norveška, Švedska, Švicarska, Španjolska), zaštitnici moraju ispunjavati određene uvjete. Da bi ušli u prvu grupu, protektori ne smiju prenijeti više od prosječno 18 Kilo-Newtona snage udarca na vozača. Najveće dozvoljeno pojedinačno mjerenje je 24 kN. Za ulaz u drugu grupu, ta vrijednost mora biti 12 kN, a prosječna mjerenja moraju biti ispod 9 kN. Rezultati ispitivanja moraju biti istaknuti na vidljivom mjestu.

Sada pogledajte svojstva pojedinih protektora.

Test tim je umjesto sa pet, kao sto je u normi propisano, ispitivao sa devet udaraca. 1,2 i 3 direktno na kralježnici, 4,5 i 6 sa udaljenosti 5 cm od kralježnice, i 7,8,9 na potencijalno slabim mjestima na leđima. Jako dobre vrijednosti pokazuju BMW i Jofama. Zadovoljavajuće je da niti jedan protektor nije podbacio.

Primjerak starog protektora, koji danas vise ne zadovoljava norme.

Nadam se da smo vam ovim tekstom olakšali izbor. Zahvale web stranici www.motoplus-web.de na ustupljivanju materijala.

Tekst obradio: Shokrefumi