Nakon što je naš forumski tehničar, Jurča, predstavio program za računanje promjera rasplinjača, bacio se dalje na posao i napravio program za izračun prijenosnih omjera. Dodatne informacije o radu programa priupitajte na našem forumu.

Skinite datoteku, otpakirajte u željeni folder i počnite računati. Uzmite u obzir da je program kućni uradak te da Svijet skutera i njegov tvorac ne odgovara za nikakvu štetu proizašlu korištenjem tog programa. Savjetujte se sa stručnjakom prije završnog odabira odgovarajućih zupčanika prijenosa.