Dosadašnji generalni direktor Piaggio Hrvatske d.o.o., Ante Limić, nakon 12 uspješnih godina vođenja Piaggio Hrvatske d.o.o. odlazi u zasluženu mirovinu. U 12 godina Piaggio Hrvatska je pod njegovim vodstvom postigla vodeći položaj na hrvatskom tržištu skutera te osigurala ravnopravan status u Piaggio grupaciji.

Funkciju generalnog direktora preuzima Massimo Mirosi, Senior Vice President of Emerging Markets Piaggio grupacije koji je i dosad izravno surađivao i redovito pratio napredak tvrke Piaggio Hrvatska d.o.o. Ujedno Nikola Polić, dosadašnji voditelj marketinga preuzima funkciju direktora prodaje i marketinga. Nova organizacijska struktura prilagođena je novim zahtjevima tržišta koje iziskuje brze reakcije na potrebe kupaca i tržišta. Piaggio grupacija zahvaljuje Anti Limiću na doprinosu u razvoju tvrtke Piaggio Hrvatska i želi svu sreću u budućim pothvatima.