Udruga počinje djelovati 10. prosinca 2004. godine, tog dana je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i postaje prva Udruga te vrste u Hrvatskoj. Udruga ?Svijet Skutera?je nevladina, nepolitična i neprofitna organizacija. Cilj i svrha osnivanja Udruge je promicanje kulture i većeg stupnja sigurnosti vozača skutera u prometu.

Naziv: Udruga vozača skutera ?Svijet Skutera?

Skraćeni naziv: Udruga ?Svijet Skutera?

Matični broj: 1895630

Žiro račun: Zagrebačka banka ? 2360000-1101814229

Adresa Udruge: Gračanksa cesta 54f, 10000 Zagreb

E-mail: udruga@svijetskutera.com

Mob: 098/ 988-4002

CILJEVI I DJELATNOST (iz statuta)

Članak 6.

Cilj i svrha osnivanja Udruge je promicanje kulture i većeg stupnja sigurnosti vozača skutera u prometu.

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 6. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

– organiziranje predavanja i seminara za svoje članove radi promicanja i popularizacije kulture vožnje skutera, podizanja svijesti sudionika prometa (prvenstveno vozača skutera) o ponašanju u prometu te o potrebi poštivanja prometnih propisa i pravila.

? okupljanje ljubitelja skutera sa svrhom razmjene informacija o najnovijim dostignućima i novitetima iz skuter industrije te zbivanjima na domaćoj i stranoj skuter sceni

? pružanje informacija i razmjena iskustava među članovima u svezi nabave, servisiranja i osiguranja skutera

? izdavanje glasila i prigodnih publikacija iz područja svog djelovanja, sukladno zakonu

? organiziranje posjeta stručnim izložbama i manifestacijama vezanim za industriju skutera, sukladno zakonom

? uspostavljanje suradnje sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu

TIJELA UPRAVLJANJA (iz statuta)

Članak 13.

Tijela upravljanja Udrugom su:

– Skupština

– Upravni odbor

– Predsjednik

– Dopredsjednik

– Tajnik