U ovom tekstu nabrojene su komponente koje čine Apriliin DiTECH sustav elektronskog ubrizgavanja.

DiTECH

– Elektronički kontrolirana pumpa goriva, radi na tlaku od 6-8 bara. Glavna svrha pumpe goriva je da kontrolirano dovodi gorivo u injector goriva.
-Injector goriva, precizno kontrolira količinu goriva koja ulazi u direct injector, služi kao električni ventil

-Direct injector, najvažniji dio DiTech sistema koji služi da mješa gorivo iz injectora goriva i komprimirani zrak iz kompresora pri 5bara, te na sapnicama "atomizira" čestice goriva koje ulaze u komoru za izgaranje, koreisteći energiju zraka iz kompresora.
Ima posebno malenu sapnicu.
Čestice goriva DiTech direct injectora velike su samo 8 mikrona za razliku od 50mikrona u automobilskim injectorima.

-Regulator pritiska, svrha mu je da pomoću diferencijala tlaka između goriva kojega sadrži i zraka iz kompresora kontrolira otvaranje ventila sapnice na izlazu direct injectora.

-Kompresor, 5-barski kompresor služi kako bi se stlačio zrak koji se dovodi na sapnice na direct injectoru.
Kompresor DiTech sustava nema svrhu superchargera, već mu je svrha da poveća kinetičku energiju zraka kako bi se gorivo na sapnicama bolje raspršilo.
Kompresor je smješten na blok motora te je kontroliran ekscentrom direktno sa radilice. Ovo tehničko rješenje izbjegava korištenje vanjskog kompresora s dodatnim cijevima, nezavisnim sustavom podmazivanja i sustavom za filtriranje zraka koji bi naravno komplicirao izradu povećao ukupnu masu i poskupio cijeli motor.

-Elektronički kontrolirana pumpa ulja, elektromotorna pumpa visoke preciznosti. DiTech sustav pomoću te pumpe optimalno koristi ulje za podmazivanje motora u svakom području rada motora, te tako racionalno iskorištava ulje smanjujući emisije štetnih plinova i pojeftinjujujući korištenje motora.
-Kontrolirana je ECU-om

-Paljenje/bobina, paljanje je standardno CDI(capacitive discharge ignition), a indukcijska zavojnica visoke tenzije je pojačana željeznom jezgrom, kako se na ovoj zavojnici inducira napon više amplitde nego kod standardnih dvotaktnih motora povećava se korisnost motora i smanuje se razina nesagorenih ugljikovodika u ispušnim plinovima

-ECU-( electronic control unit), mozak DiTech sustava je 22 pinski 8Hz CPU koji regulira:
" količinu i vrijeme injektiranja goriva
" frekvenciju paljenja svjećice
" pumpu goriva
" pumpu ulja
" sve električne komponente DiTech sustava te upozorava na anomalije u radu

ECU kontrolira sve funkcije te procesira informacije o vrtnji radilice i otvaranju gasu u realnom vremenu.
-Usis zraka, tradicionalni model kontroliran sajlom gasa na sebi sadrži senzor pozicije ventila zraka koji šalje informacije otavranja gasa ECU.

INJECTION

Injection (hrv. ubacivanje)
Razvoj injectiona počinje za automobilsku industriju 50tih godina prošlog stoljeća. Osnovni razlozi istreživanja novog načina distribucije goriva u cilindar su bili:
-nepouzdanost i neučinkovitost karburatora
-povećavanje snage uz istodobno smanjivanje potrošnje goriva
-ekološki razlozi(neko je i 50tih mislio o tome)
U osnovi injector je elektronički kontrolirani ventili. Gorivo u taj ventili dolazi pod pritiskom preko posebne pumpe goriva. Kad je pod naponom elektromagnet otvara čepić te gorivo ulazi u injector. Prolazeći pod tlakom kroz malenu sapnicu na kraju injectora gorivo se rasprši u čestice malene sveg par mikrona (takvo gorivo puno bolje gori).
Kako je elektronički kontroliran, količina i frekvencija ubacivanja (injektiranja) goriva se može lagano mijenjati ovisno o režimu rada motora.

Injector se spaja direktno na glavu cilindra ili na priubnice te kroz njega prolazi samo čisto gorivo, koje je prije sapnica pomješano sa zrakom**, **svrha zraka nije da sagorijeva u procesu već da pod tlakom preda energiju gorivu prije sapnice kako bi se čestice goriva finije usitnile**.

Rad injectora kontroliran je pomoću ECU jedinice (electronic control unit) i reguliran je posebnim senzorima (npr. kontrola temperature, gasa, količine zraka i sl.).

DiTECH