Za montažu novog variomata ili vašeg starog nakon čišćenja i promjene valjčića upotebljavamo iste ključeve kao i u nedavno napisanom članku o skidanju variomata.

Uzimamo variomat i u njega stavljamo valjčiće željene težine.

Nakon toga montiramo poklopac variomata po kojem skližu valjčići. U poklopčić se umetnu plastične vodilice u obliku slova "U" nakon čega se on vrača na variomat.

Stavite variomat na osovinu radilice a u njegovu sredinu umetnite centralnu bukulu (šuplji metalni valjak).

Namijestite remen i ostavite ga labavim tako da u daljnjoj montaži ne ošteti ventilator.

Sada stavite ventilator sa zvjezdom, čašicu za kurblu pa podlošku i vijak 17. Pritegnite vijak sa rukom pa sa ključem koliko ide. Onda namijestite vijak da biste priklještili variomat.

Sada stegnite vijak 17 ali pritom ne pretjerujte da ne uništite vijak ili da ne uništite njegov navoj.

Ostaje vam još da montirate poklopac prijenosa. Prvo stavite papirnatu brtvu i onda poklopac. Stegnite malo vijke a kada ih stavite sve onda ih stegnite unakrsno do kraja.

Evo u par jednostavnih koraka variomat je promjenjen. Ako posjedujete kompresor još je jednostavnije jer sa njim samo odvidavate i zavidavate bez potrebnog vijka za blokiranje variomata.

Tekst & slike: Beta

Napomena

Ovaj tekst sadrži samo savjete za "uradi sam majstore". Svijet Skutera ne preuzima odgovornost koja bi mogla proizaći iz loše ugradnje. Za ugradnju sa garancijom obratite se ovlaštenom skuter servisu.