U ovom članku objasniti ćemo princip rada Aprilionog DiTECH koji koristi OCP (Orbital combustion proces).

1. Način na koje gorivo, ulje i zrak ulaze u cilindar

– u potpunosti novi model, različit od modela u automobilima ili većim motorima po prolasku zraka kroz karter.
– gorivo ulazi u cilindar preko direktnog injectora koji je montiran na glavu cilindra dok mješavina ulja i zraka ide kroz karter kao kod dvotaktnog motora, kroz lamelarni ventili kada klip ide prema GMT (gornjoj mrtvoj točci).

2.Taktovi

-slično kao i kod dvotaktnog motora, razlika je u tome što gorivo ne ide kroz karter, već se direktno ubrizgava kada je klip prešao, odnosno zatvorio ispušni kanal (vidi princip rada 2T-faza kompresije)

Specifičosti:

-strane klipa služe kao ventili
-svjećica pali na svakom okretaju radilice
-lamelice na ulazu u karter
-injektor

-kompresor
-napredni ECU koji kontrolira rad cijelog sustava
-pumpa goriva
-senzori
-ulje i zrak idu kroz karter
-mješavina ulja zraka i goriva je zatvorena na svakom taktu kompresije što spriječava 'misfire efekt'