Model tajanstvenog i romanticˇnog imena Luna, josˇ jedan je iz serije suvremenih skutera, koji dolaze iz daleke Kine. Nekoliko dana, u suradnji s cˇasopisom Moto klub, testirali smo inacˇicu, s oznakom 50 Vision, opremljenu dvotaktnim motorom od 50 ccm, vrijednu 1010 eura.

Kada mi netko samo spomene skutere s Dalekog istoka, narogusˇim se pri pomisli na velike trgovacˇke centre, u kojima se po doista bagatelnim cijenama nude majusˇni dvokotacˇi, krajnje upitne kakvoc´e. No, testni je model Lune ipak neusporedivo kvalitetnije izvedbe, o cˇemu najbolje svjedocˇi i pouzdani agregat, napravljen po Yamahinoj licenci.

Odmah mi se svidjeh agresivni izgled male mjesecˇeve ratnice. No, njezin bi dopadljivi, suvremeni dizajn, osˇtro definiranih linija, koji zavodljivo cilja na ukuse europljana, mogao zbuniti mnoge. Kosooka ljepotica istovremeno podsjec´a na Peugeot Jetforce, CPI City i Yamahu Aerox, ali bi i uz opsezˇne geneticˇke testove bilo tesˇko odrediti tko je od njih mama, a tko tata.

Lunu pogoni provjereni 1-cilindarski, dvotaktni, zrakom hla?eni motor, zapremine 50 ccm. Pojedine njegove komponente, kao sˇto su rasplinjacˇ Keihin, svijec´ice NGK te pogonski remen od kevlara pobu?uju povjerenje. Poklopac pogonskog remena jednak je onom na Yamahinim skuterima. No, maksimalna snaga koju razvija, iznosi ne basˇ impresivnih 3.8 KS, sˇto je ipak dovoljno za postizanje zakonom ogranicˇene najvec´e brzine od 50 km/h.

Agregat je pomalo trom, ali kultiviran. No, ovjes sacˇinjen od prednje teleskopske hidraulicˇke vilice i jednog strazˇnjeg amortizera podosta me je razocˇarao. Poprilicˇno je tvrd pa vozˇnja po neravninama nije ugodna. Prilikom prelazaka preko rupetina i kratera, kojih na nasˇim cestama doista ne nedostaje, osjec´a se blago podrhtavanje upravljacˇa, poprac´eno neugodnim udarcima u strazˇnjicu.

Za to je ipak ponajvisˇe odgovorno sjedalo, izra?eno iz jednog komada, podstavljeno tankom spuzˇvom, prekrivenom gumiranom presvlakom. Iako je zamisˇljeno za dvoje, suvozacˇko mjesto je vrlo skucˇeno te ocˇekivano neudobno kao i vozacˇko, koje je ipak znatno prostranije. Visˇi vozacˇi mogli bi imati problema i sa smjesˇtajem nogu. Nisko postavljen upravljacˇ, tijekom skretanja zapinjao mi je za koljena.

Ispod sjedala ima mjesta samo za jednu jet kacigu. Testni model bio je opremljen i prostranim dodatnim kovcˇegom, koji mi je zadavao probleme prilikom ulijevanja goriva. Naime, otvor je smjesˇten na samom repu skutera pa je u kombinaciji s kovcˇegom gotovo nedostupan.

Maleni skuter opremljen je prednjom disk kocˇnicom i strazˇnjim bubnjem, sˇto je cˇesta kombinacija i na mnogim, dvostruko skupljim modelima. No, zaustavljanje Lune je podosta nesigurno. Tesˇko je odrediti potrebnu silu kocˇenja. Vjerojatno bi se i samo odgovarajuc´im podesˇavanjem kocˇnica mogla postic´i znatnija poboljsˇanja.

Zbog malih dimenzija i kratkog osovinskog razmaka Luna je vrlo okretna i stoga idealna za probijanje kroz gradske guzˇve. Ukupni dojam poboljsˇava atraktivna komandna plocˇa, koja sadrzˇi analogni pokazivacˇ brzine i kolicˇine goriva u spremniku, uobicˇajene signalne lampice i mali digitalni sat. Njeno kuc´isˇte napravljeno je od kvalitetne plastike, cˇije obojenje asocira na karbon. Zbog malih dimenzija i kratkog osovinskog razmaka Luna je vrlo okretna i stoga idealna za probijanje kroz gradske guzˇve. Ukupni dojam poboljsˇava atraktivna komandna plocˇa, koja sadrzˇi analogni pokazivacˇ brzine i kolicˇine goriva u spremniku, uobicˇajene signalne lampice i mali digitalni sat. Njeno kuc´isˇte napravljeno je od kvalitetne plastike, cˇije obojenje asocira na karbon.

Unatocˇ izrecˇenim kritikama, Lunu 50 Vision mogu ubrojiti me?u kvalitetnije kineske proizvode. Stoga je svakako smatram intrigantnom alternativa u odnosu na jeftinije kineske skutere, ali i vrhunske europske modele, koji cijenom nerijetko premasˇuju 15 tisuc´a kuna. U skladu sa starom poslovicom, koliko novca, toliko glazbe, ljepusˇkasta Luna sretno c´e zavesti manje zahtjevne korisnike, koji zˇele prakticˇno, jeftino i atraktivno alternativno prijevozno sredstvo. Uz vec´ spomenutu cijenu od 1010 eura, lako joj je oprostiti i male nesavrsˇenosti.

+

– cijena, dizajn, potrosˇnja
– kocˇnice, udobnost, nedostatak dugog svijetla

TEHNICˇKI PODACI:

Motor: 2 takta, 1 cilindar, hla?en zrakom

Obujam: 49 ccm

Kompresija: 6.5 : 1

Snaga: 2,8 kW/ 3,8 KS, pri 7500/min

Napajanje: rasplinjacˇ Keihin

Paljenje: elektronsko-digitalno, CDI; nozˇno

Mjenjacˇ: varijabilni

Okvir: cˇelicˇne cijevi

Ovjes: sprijeda hidraulicˇka telskopska vilica; straga hidraulicˇni amortizer

Gume: sprijeda 120/70-12; straga 130/70-12

Kocˇnice: sprijeda disk; straga bubanj

Dimenzije (D x (c) x V): 181,5 x 70,5 x 116,5 cm

Osovinski razmak: 129 cm

Masa: 87 kg

 Spremnik: 4,7 l

Potrosˇnja: 3,2 l/100 km

Max. brzina: 50 km/h

CIJENA: 1010 EUR

Tekst: Neven Vilesˇic´

Na test ustupio: Beta Moto d.o.o. (www.beta-moto.hr)