Da bi ste se Vašim vozilom uključili u promet na cestama, osim što vozilo mora biti tehnički ispravno – što se dokazuje tehničkim pregledom, vozilo mora biti i registrirano.

Prva registracija vozila se mora obaviti kod policijske uprave, odnosno postaje na čijem području vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno boravište. Uobičajeno je da pripremu svih obrazaca (ispis prometne dozvole i knjižice vozila) obavi stanica za tehnički pregled gdje se ujedno obavi prvi tehnički pregled vozila. Zatim se vlasnik sa svim pripadajućim dokumentima uputi u nadležnu policijsku upravu ili postaju na provjeru i ovjeru istih. Vlasnik vozila nakon ovjere dokumenata u policiji još jednom mora doći u stanicu za tehnički pregled vozila gdje preuzima dodijeljene registracijske pločice.

Svako produljenje registracije najpovoljnije i najbrže je obaviti u stanici za tehnički pregled vozila, neposredno nakon obavljenog redovnog tehničkog pregleda, a sve potrebne dokumente stanica će sama dostaviti nadležnoj policijskoj upravi ili postaji.

Prilikom prve registracije, vlasnik vozila mora stanici dati na uvid sljedeće dokumente:

  1. dokaz o vlasništvu vozila (račun, ovjereni kupoprodajni ugovor, carinsku deklaraciju i sl. na osnovu kojega je jasno vidljivo tko je vlasnik vozila),
  2. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (predaje se zapisnik o prethodno obavljenom tehničkom pregledu vozila),
  3. dokaz o identitetu.

Produljenje registracije može obaviti bilo tko, ali pri tome mora imati neki dokument vlasnika vozila (osobnu iskaznicu, putovnicu, vozačku dozvolu ili punomoć) i uz vlastitu osobnu iskaznicu.

Ovjera registracije (službeno se naziva ovjera tehničke ispravnosti vozila) obavlja se na dva načina: ovjerom odgovarajuće rubrike u Prometnoj dozvoli do kada vrijedi ovjera tehničke ispravnosti i ljepljenjem naljepnice kojom se označava rok valjanosti tehničkog pregleda. Naljepnica se označava bušenjem odgovarajućih brojki na njoj. Rok valjanosti ovjere tehničke ispravnosti vozila označava se bušenjem broja mjeseca u kojem rok ističe (vanjski brojčani prsten na naljepnici) i čitanjem godine ispisane na sredini znaka. Kombinacija probušenih brojki s lijeve i desne strane unutrašnjeg brojčanog prstena predstavlja šifru stanice za tehnički pregled vozila koja je obavila redovni tehnički pregled.

Naljepnica se mora lijepiti u gornji desni kut vjetrobranskog stakla ili na neko zaštićeno mjesto vozila bez vjetrobrana (npr. pokraj stražnje registracijske pločice na priključnim vozilima ili na spremnik goriva na motociklima).

SLUŽBENI DOKUMENTI

PROMETNA DOZVOLA je osnovni dokument kojeg vozač uvijek mora imati za vozilo kojim upravlja. Prilikom svake promjene vlasnika izdaje se nova Prometna dozvola. Služi za uvid o osnovnim tehničkim podacima o vozilu i njegovom vlasniku, te uvid kada ističe ovjera tehničke ispravnosti vozila.

KNJIŽICA VOZILA je vlasničko – tehnički dokument koji se dodijeljuje jednom uz vozilo. U njega se bilježe sve promjene vlasnika vozila, eventualne odjave vozila kao i osnovni tehnički podaci o vozilu. Vozač je nije dužan nositi sa sobom u automobilu.

Obrada teksta: Ivan Čokrlić

Izvor: www.cvh.hr