U ovom savjetu vam predstavljamo mjenjanje ulja u prijenosima. Za njega je preporučeno, da se mjenja na nekoliko tisuća kilometara, zato smo se kod redovnog servisa našega lavića ovog puta (Peugeot-a) odlučili da ga zamijenimo i mi. Većini je postupak već prilično poznat. Vijak gore, vijak dolje i posao je završen, ali ne posvuda. Neki Francuz (koji se najvjerojatnije bolje razumije u vina, nego u nešto drugo) si je stvar zamislio malo drugačije. Namjenio nam je samo jedan vijak, kojeg je potrebno odviti i kroz otvor odliti staro ulje i naliti novo ulje. Posao je tako malo teži, no u ovom savjetu vam pokazujemo, kako na lak način zamijeniti ulje kod skutera, gdje je u osnovi lak posao kompliciran.

 UPUTE ZA MONTAŽU (po koracima):

Korak 1: Za početak trebamo samo tri osnovne stvari: skuter, ulje i viličar.

Korak 2: Prvi kotač skutera po potrebi zavežemo na jednu od vilica viličara.

Korak 3: Započnemo dizanje.

Korak 4: Nastavljamo dizanje, za svaki slučaj molimo nekog da drži skuter.

Korak 5: Kad imamo osjećaj, da je skuter dignut dovoljno, odvijemo vijak na zadnjem dijelu bloka motora.

Korak 6: Prije nego što vijak potpuno odstranimo, pripremimo si posudicu u koju će isteći staro ulje.

Korak 7: U slučaju da nismo zadovoljni brzinom isticanja olja, nastavljamo sa dizanjem- ne pretjerujte!

Korak 8: Kad sve ulje isteče, skuter počnemo spuštati.

Korak 9: Skuter ponovo na tvrdom tlu.

Korak 10: Oprezno odrežemo gornji dio posudice u kojoj se nalazi novo ulje.

Korak 11: Novo ulje sada samo još natočimo natrag.

Korak 12: Vijak privijemo natrag.

 
Tako je ulje promjenjeno i posao obavljen. Nadam se da će vam današnji savjet doći dobro ili da će vas (zbog malo drugačijeg pristupa kod rješavanja problema) nasmijati i da ćete biti dobre volje. Naravno da se ulje može promijeniti također i bez viličara, no sam postupak nam se činio previše jednostavan i nezanimljiv, tako da smo mjenjanje malo obogatili. 🙂

LP, ekipa SKUTERIST